Preloader

0.5 A Level Creative Media Studies and Welsh Baccalaureate Lecturer

Creative Arts & Design
0

Benefits: Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher’s Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: LecturerofCreativeMedia-JDPS.doc

A rare and exciting opportunity has arisen within the College to teach on our successful Creative Media vocational programmes. These are well-established and high quality programmes and we are looking for a talented candidate to join the team and support us to maintain these standards.

The successful candidate will have a real passion for Creative Media and a specialism in moving image. The ability to use and deliver the Adobe Creative Suite and relevant industry experience is desirable.

The successful candidate will be able to demonstrate excellent organisational skills, enthusiasm and tenacity and must be able to work well with a range of abilities. The successful candidate will have a relevant teaching qualification or be willing to work towards one.

For an informal discussion, please contact Jenny Hill, Learning Area Manager on 01792 890790.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.(delete if not required)

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

 

0.5 Darlithydd mewn Cyfryngau Creadigol a Bagloriaeth Cymru

Benefits: Hawl i gael gwyliau’r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: LecturerofCreativeMedia-JDPS(CYM).doc

Mae cyfle cyffrous a phrin wedi codi o fewn y Coleg i addysgu ein rhaglenni Cyfryngau Creadigol galwedigaethol, llwyddiannus. Mae’r rhaglenni sefydledig hyn yn rhai safonol iawn ac rydym yn chwilio am ymgeisydd dawnus i ymuno â’r tîm i’n helpu i gynnal safonau uchel ein rhaglenni.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn angerddol am y Cyfryngau Creadigol ac yn arbenigo mewn delweddau symudol. Mae’r gallu i ddefnyddio a chyflwyno Adobe Creative Suite, ynghyd â phrofiad o weithio mewn diwydiant perthnasol yn ddymunol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru dangos sgiliau trefnu rhagorol, brwdfrydedd a dycnwch, a rhaid meddu ar allu i weithio’n dda ag unigolion o bob gallu. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymhwyster addysgu perthnasol neu mi fydd yn barod i weithio tuag at sicrhau’r cymhwyster hwn.

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Jenny Hill, Rheolwr Maes Dysgu, drwy ffonio 01792 890790.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

(Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. )

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.

August 2022
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Verified Users
Profile Photo
Brian Crow
@briancrow
Profile Photo
Nonoka Chikugo
@nonokachikugo
Profile Photo
Yuuki Mochimaru
@yuukimochimaru
Profile Photo
Yuumi Asahina
@yuumiasahina
Advert