Preloader
Languages Literature & Culture - UK Jobs
0

Benefits: National contract holiday entitlement, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Teacher’s Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: LecturerofWelsh-JDPS.doc

A rare and exciting opportunity has arisen within the College to teach on our successful Welsh Second Language ‘A’ Level (AS and A2) and our popular and well attended staff ‘Welsh at Work’ programmes. Our ‘A’ Level pass rate at A-C is 100% and we are looking for a talented candidate to maintain these standards. This position will be covering a period of maternity leave from September 2022 to March 2023.

The successful candidate will have solid teaching experience preferably within a FE environment and will be confident at delivering to ‘A’ Level standard. Experience of delivering the Welsh Baccalaureate is also desirable.

The successful candidate will be able to demonstrate excellent organisational skills, enthusiasm and tenacity and must be able to work well with a range of abilities. A willingness to travel across campus sites is essential.

The above post is to cover a period of Maternity leave and will terminate on the previous post holders return. (2 X 0.5 posts will be considered)

For an informal discussion, please contact Jenny Hill, Assistant Learning Area Manager on 01792 890790.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

 

Darlithydd yn y Gymraeg

Benefits: Hawl i gael gwyliau’r contract cenedlaethol ar sail, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments:LecturerofWelsh-JDPS(Cym).doc

Mae cyfle prin a chyffrous wedi codi i addysgu ein cwrs Cymraeg Ail Iaith Safon Uwch (AS ac A2) a’n rhaglenni ‘Cymraeg yn y Gweithle’, sy’n boblogaidd iawn ymhlith ein staff. Cyfradd pasio (A-C) ein cwrs safon uwch yw 100%, ac rydym yn chwilio am ymgeisydd dawnus i gynnal y safonau hyn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio dros gyfnod mamolaeth o fis Medi 2022 i fis Mawrth 2023.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad addysgu cynhwysfawr yn ddelfrydol o fewn amgylchedd AB, ac mi fydd yn hapus i gyflwyno darpariaeth ‘Safon Uwch’. Byddai meddu ar brofiad o ddarparu Bagloriaeth Cymru hefyd yn ddymunol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar sgiliau trefnu rhagorol, brwdfrydedd a chadernid a’r gallu i weithio’n dda ag amrywiaeth eang o alluoedd gwahanol. Mae parodrwydd i deithio o un campws i’r llall yn hanfodol.

Bydd y swydd hon yn weithredol yn ystod cyfnod Mamolaeth a bydd y contract yn dod i ben unwaith bydd deiliad y swydd yn dychwelyd (bydd rhannu’r swydd hon yn ddwy rôl rhan-amser yn cael ei ystyried).

 I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Jenny Hill, Rheolwr Maes Dysgu Cynorthwyol: 01792 890790.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

(Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. )

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.

September 2022
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Verified Users
Profile Photo
Brian Crow
@briancrow
Profile Photo
Nonoka Chikugo
@nonokachikugo
Profile Photo
Yuuki Mochimaru
@yuukimochimaru
Profile Photo
Yuumi Asahina
@yuumiasahina
Advert